Ứng dụng hàm TEXT trong việc chuyển đổi văn bản trên excel

ứng dụng hàm text

Ứng dụng hàm TEXT trong việc chuyển đổi văn bản trên excel. Hàm TEXT trả về giá trị được chuyển đổi thành văn bản với định dạng đã chỉ định.

Hàm TEXT là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là Hàm Chuỗi / Văn bản . Nó có thể được sử dụng như một hàm bảng tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm TEXT có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô của trang tính.

ỨNG DỤNG HÀM TEXT

Được dùng để trả về giá trị được chuyển đổi thành văn bản với định dạng đã chỉ định.

GIÁ TRỊ TRẢ VỀ

Trả về một giá trị chuỗi / văn bản.

CÚ PHÁP

=TEXT(value, format_text)

Trong đó:

  • Value: Giá trị để chuyển đổi thành văn bản
  • Format_text: Các định dạng được sử dụng để hiển thị kết quả.

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • Hàm TEXT có thể được sử dụng với các định dạng số tùy chỉnh
  • Format_text phải xuất hiện trong dấu ngoặc kép.
  • Để xem các ví dụ về định dạng số có sẵn, hãy xem hộp thoại Format Cells

CÁCH SỬ DỤNG

Cùng thực hành các ví dụ sau đây, để biết cách sử dụng hàm bạn nhé!

Ví dụ: Chuyển ngày sang dạng văn bản.

Cách làm:

Để chuyển đổi các giá trị sang dạng văn bản, áp dụng công thức hàm TEXT

+ Nhập công thức tại ô C6

=TEXT(B5,”ddd, mmm d”)

ứng dụng hàm text

+ Kết quả trả về tại ô C6 là Mon, Jan 11

ứng dụng hàm text

Để tính hết bảng, bạn chỉ cần đưa con chuột tới góc phải cuối ô C6, xuất hiện dấu “+”, rồi kéo thả hết bảng là xong.

ứng dụng hàm text

Như vậy bạn đã biết cách chuyển đổi ngày tháng sang văn bản rồi. Trong quá trình sử dụng cần lưu ý một số vấn đề đã nêu trên, để tránh sai sót.

Tham khảo thêm:

  • UPPER – Hàm viết hoa chữ cái
  • PROPER – Hàm viết hoa chữ cái đầu mỗi từ
  • HYPERLINK – Hàm chèn link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *