NGẮT/ XUỐNG DÒNG TRONG EXCEL

ngắt/ xuống dòng

Ngắt/ xuống dòng trong excel. Để xuống dòng khi đang soạn thảo trong 1 ô, sử dụng tổ hợp phím ALT + ENTER. Để chèn ngắt dòng khi đang kết hợp nhiều đoạn văn bản, sử dụng công thức CHAR(10).

HƯỚNG DẪN NGẮT/ XUỐNG DÒNG TRONG EXCEL

Khi nhập 1 đoạn văn bản dài trong Excel, ta thường thấy, nó bị tràn ô. Bạn muốn cho câu văn (đoạn văn) này vào một ô. Chúng ta làm như sau:

+ Nhấp đúp chuột vào ô A1 để bắt đầu chỉnh sửa.

ngắt/xuống dòng

 

+ Đặt con trỏ soạn thảo ở chỗ bạn muốn xuống dòng:

 

+ Nhấn tổ hợp phím ALT + ENTER.

ngắt/xuống dòng

Kéo độ rộng ô A1, tùy kích thước mà bạn muốn.

Bạn cũng có thể nhấn đúp chuột vào các cạnh của ô để tự động điều chỉnh kích thước:

XÓA DẤU NGẮT/XUỐNG DÒNG

  • Để xóa dấu ngắt dòng, hãy sử dụng phím BACKSPACE hoặc DELETE.

CHÈN NGẮT DÒNG KHI ĐANG KẾT HỢP NHIỀU ĐOẠN VĂN

Sử dụng công thức CHAR(10).

Ví dụ, ô E4 dưới đây có 2 dấu ngắt dòng. Sử dụng ký tự & để nối các chuỗi văn bản:

PHÍM TẮT

Bạn có thể sử dụng nút Wrap text thay vì phải chỉnh sửa kích thước thủ công:

ngắt/ xuống dòng

Tuy nhiên khi sử dùng nút này Excel ưu tiên hiển thị theo chiều dọc. Bạn dùng chuột, điều chỉnh độ rộng sao cho phù hợp kích thước.

Hàm CHAR là hàm trả về ký tự có mã số cho trước. Cú pháp của hàm như sau:

=CHAR(number)

Trong đó number là số từ 1 đến 255 xác định ký tự mà bạn muốn. Mã số này phụ thuộc vào bộ ký tự mà máy tính bạn sử dụng. Trên các máy tính chạy Windows ký tự được mã hóa theo bảng mã ANSI, ASCII hoặc Unicode.

Tham khảo thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *