Hàm WEEKDAY  – Hàm trả về thứ trong tuần

hàm weekday

Hàm WEEKDAY trả về thứ trong tuần của một ngày cụ thể. Cú pháp = WEEKDAY(serial_number,[return_type])…

Bài viết sẽ giúp bạn làm quen với một số hàm phổ biến liên quan đến ngày tháng trong Excel.

ĐỊNH NGHĨA HÀM WEEKDAY

Trả về thứ trong tuần của một ngày cụ thể.

CÚ PHÁP HÀM

= WEEKDAY(serial_number,[return_type])

Trong đó:

  • Serial_number: Giá trị ngày muốn xác định thứ, đây là tham số bắt buộc.
  • Return_type: Giá trị xác định kiểu trả về, là tham số tùy chọn.

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê ri liên tiếp để thuận lợi cho quá trình tính toán.
  • Nếu Serial_Number nằm ngoài phạm vi cơ bản -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!
  • Nếu Return_Type nằm ngoài phạm vi các giá trị đã xác định ở trên -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Cùng thực hiện một số ví dụ sau để biết cách sử dụng hàm bạn nhé.

Kiểu hiển thị mặc định là chủ nhật tương ứng với số 1. Trong ví dụ trên, hàm trả về số 5, tương ứng với thứ Năm.

hàm weekday

Hàm TEXT cũng có thể làm nhiệm vụ tương tự:

Cú pháp: =TEXT(giá trị; ”mã định dạng”). Hàm TEXT giúp bạn thay đổi cách hiển thị định dạng số thành một định dạng khác do bạn chọn. Trong trường hợp trên là định dạng thứ trong tuần, có mã dddd.

Bạn có thể thay đổi trực tiếp định dạng hiển thị trong hộp thoại Format Cells:

hàm weekday

Hàm NETWORKDAYS

Hàm NETWORKDAYS trả số ngày làm việc giữa hai mốc thời gian.

=NETWORKDAYS(start_date, end_date, [holidays])

hàm weekday

Bạn có thể cung cấp các ngày nghỉ lễ cho hàm NETWORKDAYS:

Excel lưu trữ ngày tháng dưới dạng số thứ tự, bắt đầu từ 0/1/1900. Thay vì nhập ngày cụ thể, bạn có thể dùng hằng số mảng đại diện cho ngày đó. Chỉ cần bôi đen E1:E2 và nhấn F9:

Hàm WORKDAY

Hàm WORKDAY là hàm gần như ngược lại NETWORKDAYS. Hãy cùng xem xét ví dụ dưới đây:

hàm weekday

Hàm WORKDAY cho biết ngày làm việc thứ 10 tính từ 7/5/2020 là ngày nào. Cũng giống NETWORKDAYS, WORKDAY không tính cuối tuần và ngày lễ.

=WORKDAY(ngày bắt đầu; số ngày; [ngày nghỉ lễ]).

Chú ý: Hàm WORKDAY trả kết quả là số thứ tự của ngày. Bạn cần chuyển thành định dạng ngày trong hộp thoại Format Cells để hiển thị ngày cụ thể.

Tham khảo thêm một số hàm:

Các hàm thời gian: HOUR, MINUTE, NOW, SECOND,…

One thought on “Hàm WEEKDAY  – Hàm trả về thứ trong tuần”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *