Hàm tính số ngày còn lại trên excel

tính số ngày còn lại

Tính số ngày còn lại trên excel. Để tính xem còn lại bao nhiêu ngày thì đến một mốc thời gian cụ thể, bạn có thể sử dụng hàm DATEDIF. Kết hợp cùng với một số hàm và công thức khác. Ví dụ dưới đây tính khoảng cách đến sinh nhật kế tiếp.

CÁCH TÍNH SỐ NGÀY CÒN LẠI TRÊN EXCEL

Nhập ngày tháng năm sinh vào ô A2:

Dùng hàm TODAY ở ô B2 để trả về thời gian hiện tại:

tính số ngày còn lại

Phần khó nhất là tìm ngày sinh nhật tiếp theo:

tính số ngày còn lại

Giải thích: Hàm DATE cần 3 đối số: năm, tháng, ngày. Ta dùng hàm DATEDIF để tính số năm giữa ngày sinh và hiện tại. DATEDIF(A2;B2;”y”) cho kết quả 28.

Sử dụng hàm DATEDIF để tính xem còn bao nhiêu ngày nữa là đến sinh nhật tiếp theo:

tính số ngày còn lại

CÁC HÀM ĐƯỢC SỬ DỤNG

HÀM TODAY

=TODAY()

Hàm TODAY không có đối số. Đừng quên gõ dấu ngoặc. Ngày tháng hiển thị sẽ được cập nhật tự động khi bạn mở bảng tính vào ngày khác.

HÀM DATE

=DATE(year; month; day)

Trong đó:

 • Year: Năm sử dụng khi tạo ngày.
 • Month – Tháng để sử dụng khi tạo ngày.
 • Day – Ngày để sử dụng khi tạo ngày.

Hàm DATE trả về số thứ tự trong Excel của ngày tháng cụ thể. Cả 3 đối số đều bắt buộc. Bạn cần lưu ý chọn định dạng dữ liệu kiểu số. Nếu không Excel sẽ hiển thị ngày tháng thông thường.

HÀM NGÀY THÁNG

=YEAR/MONTH/DAY(serial_number)

Trong đó:

 • Serial_number: Ngày/tháng/năm trong năm mà bạn muốn tìm

Ba hàm trên được dùng để lọc giá trị về ngày, tháng, năm từ dữ liệu cho trước. Dữ liệu có thể là văn bản, số thứ tự, ngày tháng hoặc kết quả của một hàm khác.

HÀM DATEDIF

=DATEDIF(start_date; end_date; unit)

DATEDIF là hàm tính toán khoảng cách giữa 2 mốc thời gian cụ thể. Đối số của hàm bao gồm:

 • Start_date: đối số bắt buộc. Là mốc thời gian bắt đầu. Đối số có thể được nhập ở dạng chuỗi văn bản trong dấu ngoặc kép, số thứ tự của ngày trong Excel hoặc là kết quả của hàm khác.
 • End_date: đối số bắt buộc. Là mốc thời gian kết thúc.
 • Unit: loại thông tin mà bạn muốn trả về.
  • “y”: số năm giữa 2 mốc thời gian.
  •  “m”: số tháng giữa 2 mốc thời gian.

Tham khảo thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *