Hàm SUM – Hàm tính tổng

hàm sum

Hàm SUM trong excel là một hàm tính tổng trong một phạm vi (một nhóm các ô), theo hàng , theo cột tùy người dùng. Ví dụ =SUM(A3:A8), =A2+A3+A4+A5,…

Hàm SUM là một trong những hàm cơ bản, được ứng dụng nhiều trong việc tính toán hàng ngày.

ĐỊNH NGHĨA HÀM SUM

Tính tổng các giá trị trong một phạm vi theo hàng, theo cột.

CÚ PHÁP HÀM

=SUM(number 1, [number 2]…)

Trong đó:

  • Number 1, number 2, number n… : Giá trị mà bạn muốn tính tổng.
  • Có thể là một phạm vi ô theo hàng, theo cột hoặc một số cụ thể. Ví dụ =SUM(A2:A5, 32, A7)

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM

  • Ô tính có giá trị logic TRUE được xem là 1, FALSE được xem là 0.
  • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các giá trị số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các giá trị khác trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Hàm SUM là trợ thử đăc lực trong việc tính tổng các giá trị hàng ngày. Như tính doanh thu hôm nay bán hàng thu về được bao nhiêu tiền này. Số tiền khách phải trả khi mua hàng,.. Và còn nhiều vấn đề khác, cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng hàm SUM qua ví dụ sau:

Ví dụ: Tính tổng các giá trị theo cột C, dữ liệu bảng dưới đây.

Lời giải:

Dựa vào bảng dữ liệu có sẵn trong bảng, áp dụng công thức hàm SUM để tính tổng giá trị.

+ Nhập công thức tại ô F14

=SUM(F6:F13)

hàm sum

+ Kết quả hàm trả về tại ô F14 là 11.291.000

hàm sum

Thêm một vài ví dụ nữa, bạn có thể thực hiện thêm như:

  • =SUM(A4, A7:A12)
  • = A1+A2+A3+A4+A5…An (hết ô giá trị bạn muốn tính)

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm SUM để tính tổng rồi, thay vì phải cộng từng số theo từng mặt hàng một. Thì bạn chỉ cần áp dụng công thức hàm là tính được rồi, vừa đơn giản mà lại chính xác.

Ngoài ra bạn muốn tính tổng có điều kiện, bạn có thể tham khảo hàm SUMIF về cách sử dụng. Đếm số lượng ô có giá trị (là số), bạn sử dụng hàm COUNT.

HÀM THAM KHẢO VỀ TÍNH TỔNG VÀ LOGIC

5 thoughts on “Hàm SUM – Hàm tính tổng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *