Hàm MINIFS – Hàm tìm giá trị nhỏ nhất có điều kiện

hàm minifs

Hàm MINIFS được sử dụng để tìm giá trị nhỏ nhất thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện cho trước. Cú pháp = MINIFS( min_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …) Hàm áp dụng đối với phiên bản Excel 2016 trở lên.

Cùng theo dõi bài viết dưới đây về cách sử dụng hàm nhé

ĐỊNH NGHĨA HÀM MINIFS

Trả về giá trị nhỏ nhất thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện cho trước.

CÚ PHÁP HÀM

=MINIFS (min_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)

Trong đó:

  • Min_range; Dải ô thực tế để xác định giá trị lớn nhất/ nhỏ nhất.
  • Criteria_range1: Tập hợp các ô cần đánh giá theo tiêu chí
  • Criteria_range2: Tập hợp các ô cần đánh giá theo tiêu chí (có thể nhập tối đa 126 cặp phạm vi/ tiêu chí)

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ: Tìm điểm thấp nhất của sinh viên nữ, trong bảng dưới đây:

Cách làm:

Dựa vào bảng, để tìm giá trị nhỏ nhất có điều kiện, áp dụng công thức hàm MINIFS.

+ Nhập công thức tại ô E4

hàm minifs

+ Kết quả trả về ô E4 là 6,9 của bạn Nguyễn Khánh Linh

hàm minifs

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • Tọa độ của dải ô chứa giá trị và dải ô chứa điều kiện phải có cùng kích cỡ, hình dạng. Nếu không Excel sẽ hiển thị lỗi #VALUE:
  • MINIFS cũng như Hàm MAXIFS không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Điều kiện là “Nữ” hay “nữ” đều cho kết quả tương đương.
  • Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng ký tự đại diện ? và * trong các tiêu chí liên quan đến văn bản (? thay cho một ký tự còn * thay cho chuỗi ký tự).
  • Chỉ ứng dụng được với phiên bản excel 2016 trở lên.
  • Đối với Các phiên bản Excel từ 2013 về trước chưa cập nhật 2 hàm này nên sẽ hiển thị lỗi #NAME.

Tham khảo thêm một số hàm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *