Hàm Mid – Cách sử dụng hàm mid có ví dụ minh họa

Hàm mid

 

I: Mô tả

Hàm Mid trả về một hoặc một số ký tự cụ thể từ một chuỗi văn bản, bắt đầu từ vị trí do bạn chỉ định, lấy bao nhiêu ký tự cũng do bạn chỉ định.

 

II: Cú pháp

=Mid(text,start_num,num_chars)

=Mid(Chuỗi văn bản, vị trí bắt đầu lấy ký tự, số lượng ký tự muốn lấy)

Lưu ý: Text có thể là địa chỉ của một ô hoặ một chuỗi nằm trong dấu ngoặc kép “”

 

Trong đó:

Mình sẽ chỉ ra cụ thể trong ví dụ sau.

pic1

Text: chuỗi văn bản cần trích xuất ký tự, trong ví dụ trên text là ô A3

start_num: Vị trí bắt đầu lấy ký tự từ một ô hay 1 chuỗi mà bạn muốn lấy. Trong ví dụ trên start_num là 3

num_chars: Số lượng ký tự bạn muốn lấy, trong ví dụ trên số lượng ký tự muốn lấy là 2

 

III: Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trích ký tự từ 1 ô

pic1

Đề          : Điền mã tỉnh dựa vào ký tự số thứ 3 & 4 trong mã dự thi

Đáp án : Tại ô B3 nhập công thức sau

=Mid(A3,3,2) –> Công thức trả về kết quả là 19

 

Ví dụ 2: Trích ký tự từ một chuỗi

=Mid(“Vietexcel.com”,3,2) = et

=Mid(“Vietexcel.com”,5,5) = excel

=Mid(“Vietexcel.com”,11,3) = com

 

Ví dụ 3: Phức tạp hơn một chút nhé.

Gần giống y/c ở ví dụ 1 nhưng lần này không chỉ định rõ là lấy 2 ký tự số 3 & 4 trong chuỗi mà sẽ là lấy những ký tự số ở giữa, nó có thể là 2,3 hoặc 4 ký tự . (Lưu ý: cấu trúc chuỗi là 2 ký tự đầu tiên AB cố định, n ký tự số ở giữa & 2 ký tự cuối là tên tắt của tỉnh cố định là 2 ký tự)

pic2

Đề          : Điền số báo danh dựa vào mã dự thị, số báo danh là những ký tự số ở giữa

Đáp án : Tại ô B3 nhập công thức sau.

=MID(A3,3,LEN(A3)-4)  –> Công thức sẽ trả về kết quả là 37

 

Giải thích công thức.

pic3

Chúng ta sẽ lấy được những ký tự số ở giữa mà không cần biết chúng có bao  nhiêu ký tự.

 

Lưu ý: Trong công thức này =MID(A3,3,LEN(A3)-4) có sử dụng hàm Len, nếu các bạn chưa biết cách sử dụng thì vui lòng đọc thêm tại https://vietexcel.com/2016/09/25/ham-len-cach-su-dung-ham-len-co-vi-du-minh-hoa/ , cảm ơn!

Tobe continued

Hải đăng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *