Hàm MAXIFS – Hàm tìm số lớn nhất có điều kiện

hàm maxifs/minifs

Trong Excel 2016 trở lên, hàm MAXIFS được sử dụng để tìm giá trị lớn nhất thỏa mãn một hoặc nhiều tiêu chí cho trước. Cú pháp = MAXIFS( max_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)…

ĐỊNH NGHĨA HÀM MAXIFS

Trả về giá trị lớn nhất thỏa mãn một hoặc nhiều tiêu chí cho trước.

CÚ PHÁP HÀM

=MAXIFS (max_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)

Trong đó:

  • Max_range: Dải ô thực tế để xác định giá trị lớn nhất.
  • Criteria_range1: Tập hợp các ô cần đánh giá theo tiêu chí

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Trong ví dụ dưới đây, hàm MAXIFS tìm điểm số cao nhất của sinh viên nữ:

hàm maxifs/minifs

Chú ý: Đối số thứ nhất của hàm MAXIFS (D2:D12 trong ví dụ) luôn là dải ô có chứa giá trị cần tìm. Hàm MAXIFS trên có 1 cặp phạm vi/điều kiện.

Trong ví dụ sau: MAXIFS tìm điểm cao nhất của sinh viên nữ đến từ Canada:

Chú ý: MAXIFS trên có 2 cặp phạm vi/điều kiện (B2:B12/Nữ và C2:C12/Canada).

Ví dụ tiếp theo: Hàm MAXIFS sau đây tìm điểm số cao nhất dưới 60. Điều kiện là văn bản hoặc biểu thức cần để trong dấu ngoặc kép:

hàm maxifs/ minifs

Chú ý: Hàm chỉ làm việc với vùng D2:D12 nhưng bạn cũng đừng quên nhập đủ 3 đối số.

Thận trọng

  • MAXIFS có thể có tối đa 126 cặp phạm vi/điều kiện như vậy.
  • Các phiên bản Excel trước 2016 chưa cập nhật hàm này nên sẽ hiển thị lỗi #NAME.
  • Bạn có thể kết hợp hàm MAX và hàm IF cho nhiệm vụ tương tự:

  • Tọa độ của dải ô chứa giá trị và dải ô chứa điều kiện phải có cùng kích cỡ, hình dạng. Nếu không Excel sẽ hiển thị lỗi #VALUE:

  • MAXIFS không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Điều kiện là “Nữ” hay “nữ” đều cho kết quả tương đương:

  • Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng ký tự đại diện ? và * trong các tiêu chí liên quan đến văn bản (? thay cho một ký tự còn * thay cho chuỗi ký tự).

HÀM THAM KHẢO

One thought on “Hàm MAXIFS – Hàm tìm số lớn nhất có điều kiện”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *