Hàm MATCH – Cách sử dụng hàm và ví dụ

hàm match

Hàm MATCH là một hàm tích hợp trong Excel được phân loại là Hàm Tra cứu / Tham chiếu . Nó có thể được sử dụng như một hàm bảng tính (WS) trong Excel.

Nhóm hàm tham chiếu gồm

ĐỊNH NGHĨA HÀM MATCH

Tìm kiếm một giá trị trong một mảng và trả về vị trí tương đối của mục đó

CÚ PHÁP

=MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_value])

Trong đó:

  • Lookup_value: Giá trị  để tìm kiếm trong bảng
  • Lookup_array: Một phạm vi ô chứa giá trị mà bạn đang tìm kiếm.
  • Match_value: Có 3 loại: -1, 0, 1 (tùy chọn)

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • MATCH trả về một giá trị số.
  • khi MATCH không tìm thấy kết quả khớp, nó sẽ trả về kết quả #NA.
  • MATCH không phân biệt chữ hoa và chữ thường khi tìm kiếm kết quả khớp.
  • Nếu tham số match_type là 0 và giá trị là giá trị văn bản, thì bạn có thể sử dụng ký tự đại diện trong tham số giá trị .
  • Hàm áp dụng cho Excel cho Office 365, 2019, 2016, 2013, 2011, Mac, 2010, 2007, 2003, XP, 2000.

CÁCH SỬ DỤNG

Ví dụ: Cho danh sách một nhóm học sinh, tìm thứ tự lớp của từng học sinh trong bảng ở dưới:

hàm match

Lời giải:

Để tìm lớp của các học sinh một cách chính xác, áp dụng công thức hàm MATCH để tính.

+ Đầu tiên, nhập công thức tại ô D6 , để tìm lớp của bạn.

hàm match

+ Kết quả trả về tại ô D6 là 3 (lớp 10C)

hàm match

Sau khi tìm được lớp của bạn, chúng ta kéo thả chuột đến vị trí cuối cùng muốn tìm.

Như vậy bạn đã tìm được chính xác lớp của các bạn học sinh rồi. Trong quá trình sử dụng cần lưu ý một số vấn đề đã nêu trên để tránh sai sót.

THAM KHẢO THÊM:

Hàm INDEX – Cách sử dụng hàm và ví dụ cụ thể

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *