Hàm Left – cách sử dụng hàm left có ví dụ minh họa

Hàm Left

I: Mô tả:

Hàm Left trả về một hoặc nhiều ký tự bên trái trong một chuỗi, dựa vào số ký tự mà bạn chỉ định.

II: Cú pháp

=LEFT(text,num_chars)

Lưu ý: Text có thể là điạ chỉ của một ô hoặc chuỗi nằm trong dấu ngoặc kép “”

Nếu chúng ta không điền số ký tự cần lấy  (num_chars ) thì excel sẽ mặc định là lấy 1 ký tự bên trái

Trong đó :

Mình sẽ chỉ ra cụ thể trong ví dụ sau

pic3

Text             : Chuỗi văn bản cần trích xuất ký tự, trong ví dụ trên Text là ô A3

Num_chars : Số ký tự cần trích ra phía bên trái chuỗi text, trong ví dụ trên Num_chars là 6

III: Ví dụ

Ví dụ 1.

pic3

Đề           : Nhập công thức điền cột ký  hiệu, là 6 ký tự đầu tiên trong cột chuỗi

Đáp án : Nhập công thức tại ô B3 như sau.

=LEFT(A3,6)  –> hàm sẽ trả về kết quả là AB/13P

Lấy 6 ký tự bên trái của chuỗi AB/13P|1234

Ví dụ 2.

=Left(“Vietexcel.com”) =   ( nếu chúng ta không điền số ký tự cần lấy thì excel sẽ mặc định là lấy 1 ký tự bên trái)

=Left(“Vietexcel.com”,2) =  Vi

=Left(“Vietexcel.com”,4) =  Viet

=Left(“Vietexcel.com”,9) =  Vietexcel

IV: Ứng dụng

Chúng ta thường trích lọc lấy ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, họ trong họ tên hoặc mã vùng điện thoại của một số điện thoại

  • Trích lấy mã vùng trong số điện thoại

pic4

Đề         : Điền mã vùng dựa vào cột số điện thoại, mã vùng là những số nằm trước dấu chấm “.”

Đáp án : Tại ô B3 nhập công thức sau

=LEFT(A3,FIND(“.”,A3)-1)  –> Công thức trả về kết quả là 0210

Tôi sẽ giải thích công thức như sau. Lấy những ký tự bên trái nằm trước dấu chấm “.”  Của chuỗi.

=FIND(“.”,A3)-1  sẽ cho kết quả là (=FIND(“.”,A3) –> hàm find là tìm dấu chấm là ký tự thứ mấy trong chuỗi –> cho kết quả là 5, vậy nên chúng ta phải trừ đi 1)

Vậy cuối cùng

=LEFT(A3,FIND(“.”,A3)-1)  <=> =LEFT(A3,4) <=> 0210

 

Lưu ý: Trong công thức này =LEFT(A3,FIND(“.”,A3)-1) có sử dụng các hàm như FindNếu các bạn chưa biết cách sử dụng hàm này thì vui lòng đọc thêm tại http://Vietexcel.com cảm ơn.

 

Tobe continued

Hải đăng

4 thoughts on “Hàm Left – cách sử dụng hàm left có ví dụ minh họa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *