Hàm ISBLANK – Hàm Kiểm tra ô là trống hay không trống

hàm isblank

Hàm ISBLANK trong excel là hàm kiểm tra ô là ô trống hay không trống.  Nếu là ô trống kết quả trả về TRUE, nếu ô chứa giá trị là số, text kết quả trả về FALSE. Cú pháp =ISBLANK(value)….

Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm, cùng nhau tìm hiểu nhé!

ĐỊNH NGHĨA HÀM ISBLANK

Kiểm tra ô là ô trống hay là không trống. Nếu là ô trống kết quả trả về TRUE, nếu ô chứa giá trị là số, text kết quả trả về FALSE.

CÚ PHÁP HÀM

=ISBLANK(value)

Trong đó:

  • Value được cung cấp là tham chiếu đến một ô.

CÁCH SỬ DỤNG  HÀM

Ví dụ: Cho bảng tính sau đây, kiểm tra trong bảng xem có ô nào trống, ô nào không.

Lời giải:

Dựa vào bảng tính có sẵn, tìm kiếm trong phạm vi từ C6:C11

Áp dụng hàm để kiểm tra ô nào trống hay không trống.

+ Nhập công thức hàm tại ô D6

=ISBLANK(C6)

+ Kết quả hàm trả về tại ô D6 là FALSE (vì  ô này có giá trị là text)

hàm isblank

+ Thực hiện lần lượt kiểm tra đến ô C11.

+ Tại các ô D6, D7, D9 kết quả trả về FALSE

hàm isblank

Các ô còn lại là D8, D10, D11. Kết quả trả về TRUE ( vì các ô C8, C10, C11 là ô trống)

hàm isblank

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm ISBLANK để kiểm tra các ô trống hay không trống trên excel rồi đó.

Hi vọng bài viết trên có thể giúp ích cho bạn trong công việc và học tập.

Tham khảo thêm một số hàm excel như:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *