HÀM IFS – Hàm Nếu…thì… nhiều điều kiện, Cách sử dụng hàm IFS

hàm ifs

Hàm IFS được dùng khi bạn có một hoặc nhiều điều kiện cần kiểm tra. Hàm sẽ trả về kết quả tương ứng với giá trị đúng được liệt kê đầu tiên. Bạn có thể kiểm tra tối đa 127 điều kiện.

So với việc phải lồng nhiều hàm IF thì sử dụng IFS sẽ dễ dàng hơn.

Hàm IFS dùng cho excel từ 2016 trở lên hoặc office 365 bản Beta. Các phiên bản excel bên dưới 2016 bạn sử dụng các hàm IF lồng IF tương đương.

Tương tự vậy IF lồng IF cho phép đến 127 phép toán.

ĐỊNH NGHĨA HÀM IFS

Kiểm tra xem một hoặc nhiều điều kiện có được đáp ứng hay không và trả về một giá trị tương ứng với điều kiện TRUE đầu tiên.

CÚ PHÁP

=IFS(logical_test1, value_if_true1, [logical_test2, value_if_true2] , …)

Trong đó:

  • Logical_test1: Đây là điều kiện để đánh giá TRUE hoặc FALSE.
  • Value_if_true1: Kết quả nếu điều kiện ở logical_test 1 là TRUE. Nếu cần thiết có thể để trống.
  • Logical_test 2…logical_test127 : Điều kiện để đánh giá TRUE hoặc FALSE.
  • Value_if_true2…value_if_true127: Kết quả nếu điều kiện ở logical_testN là TRUE.

CÁCH SỬ DỤNG

Ví dụ 1: 

hàm ifs

Giải thích: Nếu giá trị ở cột A bằng 1, hàm IFS trả kết quả “Tệ”. Giá trị bằng 2 trả kết quả “Tốt”. Giá trị bằng 3 trả kết quả “Xuất sắc”. Nếu không có giá trị tương đương 3 kết quả trên, hàm hiển thị “Nhập sai”. Bạn có thể thay TRUE bằng 1=1 hoặc bất kì phép toán luôn đúng khác.

Cú pháp câu lệnh sẽ phức tạp hơn nếu sử dụng hàm IF:

Một ví dụ khác về hàm IFS:

hàm ifs

Nếu giá trị không đáp ứng bất kì điều kiện nào được liệt kê, Excel sẽ hiển thị lỗi #N/A:

Hàm áp dụng đối với bản excel 2016 trở lên. Các phiên bản Excel trước 2016 không hỗ trợ hàm IFS nên sẽ hiển thị lỗi #NAME:

hàm ifs

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm IFS kiểm tra xem một hoặc nhiều điều kiện có được đáp ứng hay không và trả về một giá trị tương ứng với điều kiện TRUE đầu tiên. Hàm áp dụng đối với bản excel 2016 trở lên.

Tham khảo thêm một số hàm như:

3 thoughts on “HÀM IFS – Hàm Nếu…thì… nhiều điều kiện, Cách sử dụng hàm IFS”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *