HÀM HYPERLINK – Hàm chèn link

hàm hyperlink

Hàm HYPERLINK dùng để tạo đường dẫn đến vị trí khác trong trang tính hiện tại, thư mục, tệp hoặc trang web bất kì. Cú pháp =HYPERLINK(link, [display name])

Đây là hàm được tích hợp sẵn và nằm trong nhóm hàm tìm kiếm, tham chiếu. Bạn có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các hàm và công thức khác.

ĐỊNH NGHĨA HÀM HYPERLINK

Dùng để tạo đường dẫn đến vị trí khác trong trang tính hiện tại, thư mục, tệp hoặc trang web bất kì

CÚ PHÁP

=HYPERLINK(link, [display name])

Trong đó:

 • Link: Đường dẫn đến vị trí khác trong trang tính, thư mục, tệp, địa chỉ trang web.
  • Link có thể là chuỗi văn bản nằm giữa dấu ngoặc kép hoặc tham chiếu đến ô có chứa địa chỉ.
 • Display name: Đối số không bắt buộc. Đây là tên mà bạn muốn hiển thị cho đường dẫn trên.
  • Display name có màu xanh và được gạch chân.
  • Nếu đã nhấp chuột Display name sẽ có màu tím.Bạn có thể nhập trực tiếp tên mình muốn hoặc tham chiếu đến ô chứa giá trị.
  • Nếu không nhập đối số này Excel sẽ hiển thịtoàn bộ đường dẫn.

LƯU Ý SỬ DỤNG

 • Để bôi đen ô có chứa đường dẫn nhưng không truy cập.
 • Hãy bấm vào ô và giữ chuột cho tới khi con trỏ chuyển thành chữ thập.

CÁCH SỬ DỤNG

Cùng thực hiện một số ví dụ sau đây, để biết cách sử dụng hàm nhé:

Ví dụ

+ HYPERLINK tạo lối tắt đến vị trí trong cùng file Excel như sau:

hàm hyperlink

+ Để tạo lối tắt đến thư mục hoặc tệp bất kỳ, bạn có thể sử dụng công thức như sau:

hàm hyperlink

Khi nhấp chuột vào đường dẫn, thư mục hoặc tệp sẽ tự động mở.

+ Để tạo đường dẫn đến trang web bất kỳ, bạn có thể sử dụng công thức như sau:

hàm hyperlink

Khi nhấp chuột vào đường dẫn, trang web sẽ tự động mở trên trình duyệt mặc định của bạn.

Như vậy bạn đã biết cách chèn link đến vị trí khác trong trang tính hiện tại, thư mục, tệp hoặc trang web bất kì. Hi vọng bài viết có thể giúp ích cho bạn trong công việc và học tập.

Tham khảo thêm:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *