Hàm FIXED – Hàm làm tròn đến một vị trí số thập phân

hàm fixed

Hàm FIXED trong excel trả về một đại diện văn bản của một số được làm tròn đến một số vị trí thập phân được chỉ định. FIXED là một hàm dựng sẵn trong excel được phân loại là Hàm Chuỗi / Văn bản .

Nó có thể được sử dụng như một hàm bảng tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm FIXED có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô của trang tính.

ĐỊNH NGHĨA HÀM FIXED

Trả về một đại diện văn bản của một số được làm tròn đến một số vị trí thập phân được chỉ định.

GIÁ TRỊ TRẢ VỀ

Trả về giá trị chuỗi / văn bản.

CÚ PHÁP

=FIXED(number, [decimals], [no_commas])

Trong đó:

 • Number: Số để làm tròn
 • Decimals: Số vị trí thập phân sẽ hiển thị trong kết quả.
 • No_commas: Không bắt buộc. 
  • Nếu tham số này được đặt thành TRUE, kết quả sẽ không hiển thị dấu phẩy. 
  • Khi No_commas nó được đặt thành FALSE, thì sẽ hiển thị dấu phẩy trong kết quả. 
  • Nếu tham số này bị bỏ qua, kết quả sẽ hiển thị dấu phẩy.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ:

Chúng ta hãy xem một số ví dụ về FIXED của excel và khám phá cách sử dụng FIXED làm hàm bảng tính trong Microsoft Excel.

Yêu cầu: Làm tròn các số trong bảng dưới đây:

Cách làm:

Để làm tròn số đến vị trí thập phân chỉ định, áp dụng hàm FIXED.

+ Nhập công thức tại ô D6

=FIXED(B6, C6, TRUE)

+ Kết quả trả về tại ô D6 là “1200.4”

hàm fixed

+ Công  thức tại ô D6 khi giá trị logic là FALSE

=FIXED(B6,C6, FALSE)

+ Kết quả trả về tại ô D6 là “1,200.4”

 

+ Nhập công thức tại ô D7

 

=FIXED(B7,C7, TRUE)

+ Kết quả trả về tại ô D7 là “35124”

hàm fixed

+ Công  thức tại ô D7 khi giá trị logic là FALSE

=FIXED( A2, 0, FALSE)

+ Kết quả trả về tại ô D7 là “35,124”

hàm fixed

+ Tương tự công thức ô D8

=FIXED(52.1254, 2, TRUE)

+ Kết quả trả về ô D8 là “52.13”

Như vậy bạn đã biết cách làm tròn số đến vị trí thập phân được chỉ định rồi, thật đơn giản phải không nào.

Tham khảo thêm:

 • CHAR – Hàm Chuyển đổi một mã số trong bộ mã ANSI sang ký tự tương ứng.
 • CLEAN – Hàm loại bỏ tất cả những ký tự không in ra được trong chuỗi
 • CODE – Hàm trả về mã số của ký tự đầu tiên chuỗi text
 • DOLLAR – Hàm chuyển đổi một số thành dạng tiền tệ (dollar Mỹ)
 • EXACT – Hàm so sánh hai chuỗi văn bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *