Hàm COUNTBLANK – Hàm đếm các ô trống trong excel

hàm countblank

Hàm COUNTBLANK trong excel là hàm đếm số ô trống trong vùng(phạm vi) muốn đếm. Cú pháp =COUNTBLANK(range)…. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn biết cách sử dụng hàm đếm trên excel.

Cùng nhau thực hiện nhé !!

ĐỊNH NGHĨA HÀM COUNTBLANK

Là hàm đếm số ô trống trong vùng(phạm vi) muốn đếm

CÚ PHÁP HÀM

=COUNTBLANK(range)

Trong đó:

  • Range: Vùng(phạm vi) mà bạn muốn đếm các ô trống.

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM

  • Ô có công thức trả về “” (văn bản trống) cũng được đếm.
  • Ô có giá trị bằng 0 sẽ không được đếm.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Để biết cách sử dụng hàm, chúng ta cùng theo dõi các ví dụ dưới đây:

Ví dụ: Đếm số ô trống trong bảng dữ liệu sau đây:

Lời giải:

Dựa vào bảng dữ liệu, chúng ta xác định xem cột nào có ô trống, khoanh vùng để đếm.

+ Sau khi xác định xong, nhập công thức hàm để đếm

=COUNTBLANK(C6:D11)

hàm countblank

+ Kết quả trả về số ô trống là 5

hàm countblank

 

Như vậy bạn đã đếm được sô ô trống trên excel rồi đó, thực hiện tương tự với một số  ví dụ khác. Bạn xóa bớt dữ liệu trong phạm vi đếm số ô trống đi, kết quả số ô trống sẽ khác

+ Kết quả trả về là  7

hàm countblank

 

Khi bạn thay đổi, thì kết quả cũng sẽ thay đổi theo (không áp dụng đổi vị trí số ô trống).

Thực hiện nhiều thêm một số ví dụ là bạn biết cách sử dụng thành thạo hàm COUNTBLANK. Nếu như bạn muốn đếm số lượng ô chứa số thì bạn sử dụng hàm COUNT. Đếm số ô có điều kiện sử dụng hàm COUNTIF.

Tham khảo thêm một số hàm thông dụng trong excel:

2 thoughts on “Hàm COUNTBLANK – Hàm đếm các ô trống trong excel”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *