Hàm COUNTA – Hàm đếm các ô có chứa dữ liệu trong excel

hàm counta

Hàm COUNTA  trong excel đếm các ô có chứa dữ liệu, không đếm các ô trống không có dữ liệu. Ở bài trước chúng ta đã biết cách sử dụng hàm COUNTA dùng để đếm các ô có chứa dữ liệu là số.

Chúng ta cùng tìm hiểu về cách sử dụng, để xem hàm COUNTA và hàm COUNT khác nhau như thế nào nhé.

ĐỊNH NGHĨA HÀM COUNTA

Trả về số lượng ô chứa dữ liệu

CÚ PHÁP HÀM

=COUNTA(value1,[value2], [value3],…)

Trong đó

  • Value 1: Vùng dữ liệu cần đếm (bắt buộc phải có)
  • Value2….: Các vùng dữ liệu tùy chọn

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ: Cho bảng số liệu sau đây, đếm số lượng ô có chứa dữ liệu.

Lời giải:

Dựa vào bảng số liệu có sẵn dưới đây, áp dụng công thức hàm Counta để đếm số lượng ô có chứa dữ liệu.

+ Nhập công thức tại ô C14 =COUNTA(A5:C13)

hàm counta

+ Kết quả hàm trả về tại ô C14 là 24

hàm counta

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng  trong excel rồi đó. Trong quá trình sử dụng hàm cần lưu ý một số vấn đề sau:

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM

  • Nếu bạn  muốn đếm các ô chứa dữ liệu là số, hãy dùng hàm COUNT.
  • Hàm đếm các ô chứa bất kỳ kiểu thông tin nào, gồm cả giá trị lỗi và văn bản trống (“”). Ví dụ, nếu phạm vi chứa một công thức trả về chuỗi trống, thì hàm  sẽ đếm giá trị đó.
  • Hàm COUNTA không đếm các ô trống.
  • Nếu bạn chỉ muốn đếm các ô chứa điều kiện, hãy dùng hàm COUNTIF hoặc hàm COUNTIFS

Tham khảo thêm một số các hàm khác:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *