Hàm COUNT – Hàm đếm số lượng các ô có chứa số và ví dụ chi tiết

hàm count

Hàm COUNT trong excel dùng để đếm số lượng các ô có chứa số. Là một trong những hàm cơ bản, được sử dụng nhiều trong việc tính toán. 

Cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng hàm đếm số lượng các ô có chứa số nhé

ĐỊNH NGHĨA HÀM COUNT

Trả về số lượng ô chứa số. Các giá trị có thể được cung cấp dưới dạng hằng số, tham chiếu, phạm vi.

CÚ PHÁP HÀM

=COUNT( value1, [value2], ….)

Trong đó:

  • Value1: Giá trị 1, tham chiếu ô, phạm vi (bắt buộc phải có)
  • Value2: Giá trị 2, tham chiếu ô, phạm vi

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM

  • Hàm Count trả về số lượng ô có chứa số trong danh sách được cung cấp sẵn.
  • Đối số có thể là các ô, tham chiếu ô, phạm vi lên tới tổng số 255 đối số.
  • Hàm đếm cả các giá trị âm, tỷ lệ phần trăm, ngày, phân số, thời gian được tính.
  • Các ô trống và chứa văn bản, giá trị logic, giá trị văn bản sẽ không được đếm. Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được đếm
  • Nếu bạn chỉ muốn đếm những số đáp ứng một số tiêu chí, hãy dùng hàm COUNTIF hoặc hàm COUNTIFS.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau đây, đếm số lượng ô có chứa số.

Lời giải:

Dựa vào bảng số liệu, ta xác định xem vùng dữ liệu nào có số, không  có số, vùng nào chứa văn bản. Sau khi xác định xong, để đếm một phạm vi không tiếp giáp, chúng ta áp dụng công thức hàm Count.

+ Nhập công thức tại ô C14

hàm count

+ Kết quả hàm trả về sau khi đếm tại ô C14 là 5

hàm count

 

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm đếm số lượng ô chứ số trong excel rồi. Nếu bạn muốn đếm các ô có điều kiện có thể dùng hàm Countif.

 

7 thoughts on “Hàm COUNT – Hàm đếm số lượng các ô có chứa số và ví dụ chi tiết”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *