Hàm CONCAT – Hàm kết hợp hai hay nhiều chuỗi văn bản với nhau

Hàm CONCAT trong excel được sử dụng để kết hợp 2 hoặc nhiều chuỗi văn bản với nhau. Hàm được tích hợp trong Excel 2016 để thay thế hàm CONCATENATE. Đây là hàm thuộc nhóm hàm chuỗi, văn bản. Nó có thể đứng độc lập hoặc kết hợp với hàm và công thức khác.

ĐỊNH NGHĨA HÀM COCAT

Được sử dụng để kết hợp 2 hoặc nhiều chuỗi văn bản với nhau

GIÁ TRỊ TRẢ VỀ

Trả kết quả là dữ liệu thuộc dạng văn bản.

CÚ PHÁP

=CONCAT(text 1; [text2, … text n])

Trong đó:

  • Text 1, text 2,… text n là những chuỗi văn bản bạn muốn kết hợp. Hàm CONCAT có thể xử lý tối đa 255 chuỗi và 8192 ký tự.

Phiên bản áp dụng

  • Excel for Office 365, Excel 2019, Excel 2016.
  • Với Excel 2013 hoặc cũ hơn, bạn có thể sử dụng hàm CONCATENATE thay thế.

CÁCH SỬ DỤNG

Cùng thực hiện các ví dụ sau để biết cách sử dụng hàm bạn nhé!

Ví dụ

Hãy cùng xem xét ví dụ sau:

hàm cocat

Trên đây là ví dụ cơ bản về cách hàm CONCAT hoạt động. Tuy nhiên, trên thực tế, bạn có thể sẽ muốn chèn dấu cách để tránh việc chuỗi văn bản trở nên khó đọc. Khi đó, bạn có thể bổ sung ký tự trống được đặt trong dấu ngoặc kép như sau:

Trong hàm CONCAT, dấu ngoặc kép được sử dụng để phân tách các chuỗi văn bản. Bởi vậy khi muốn chèn ký tự này như một phần của chuỗi, bạn cần bổ sung thêm một dấu ngoặc kép nữa như sau:

hàm cocat

  1. Hàm CONCAT cũng có thể kết hợp với hàm và công thức khác. Trong ví dụ sau, ta sẽ xem xét cách kết hợp với hàm IF. Giả sử bạn đã tổng kết sốgiờ làm việc trong tháng. Sau đó bạn cần so sánh với số giờ làm việc tiêu chuẩn theo quy định của công ty để xem có được trả lương làm thêm giờ không hay phải làm bù. Khi đó bạn có thể sử dụng hàm IF để hiển thị kết quả như sau:

Hoặc có thể kết hợp hàm IF và CONCAT như sau:

hàm cocat

Tham khảo thêm:

CONCATENATE – Hàm nối hai chuỗi văn bản thành một

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *