Hàm CODE – Hàm trả về mã dạng số cho ký tự đầu tiên.

hàm code

Hàm CODE trong excel được sử dụng để trả về mã dạng số cho ký tự đầu tiên. Cú pháp =CODE(text)

Đây là hàm được tích hợp sẵn nằm trong nhóm hàm chuỗi, văn bản. Nó có thể đứng độc lập hoặc kết hợp với các hàm và công thức khác.

ĐỊNH NGHĨA HÀM CODE

Trả về mã dạng số cho ký tự đầu tiên.

GIÁ TRỊ TRẢ VỀ

 • Hàm trả về kết quả là giá trị dạng số.
  • Giá trị này sẽ thay đổi tùy thuộc vào bảng mã mà bạn sử dụng cho máy tính của mình.
  • Tuy nhiên bảng mã ASCII là bảng mã phổ biến nhất.

CÚ PHÁP

=CODE(text)

Trong đó:

 • Text là kí tự, chuỗi văn bản hoặc tham chiếu đến giá trị bạn cần lọc mã ASCII.
  • Trong trường hợp dữ liệu là một chuỗi, hàm sẽ trả về mã ASCII của kí tự đầu tiên và bỏ qua các kí tự tiếp theo.

CÁCH SỦ DỤNG

Cùng theo dõi các ví dụ sau đây để biết cách sử dụng hàm nhé: 

Ví dụ: Cho bảng tính dưới đây, chuyển các ký tự sau sang mã code

Cách làm:

Để chuyển các ký tự trên sang dạng code, áp dụng công thức hàm CODE để chuyển.

+ Nhập công thức tại ô C5

=CODE(B5)

hàm code

+ Kết quả hàm trả về tại ô C5

hàm code

Các ô còn lại thực hiện tương tụ như ô trên. Cách nhanh hơn, bạn chỉ việc đưa con chuột vào góc phải cuối ô, xuất hiện dấu “+” rồi kéo thả đến hết là xong.

hàm code

Bạn có thể thay đổi, hay thêm nhiều ví dụ khác nữa, thực hiện thành thạo hơn, để biết cách sử dụng hàm.

Như vậy bạn đã biết cách đổi ký tự sang mã code trên excel rồi. CODE có thể được sử dụng để tìm ra các mã số được cung cấp cho hàm CHAR.

NHÓM HÀM XỬ LÝ VĂN BẢN

 • TRIM – Hàm loại bỏ ký tự khoảng trắng, ký tự khoảng trắng trong dữ liệu.
 • CONCATENATE Hàm nối hai chuỗi văn bản thành một
 • UPPER
 • LOWER
 • LEN
 • LEFT
 • RIGHT
 • MID
 • CHAR

One thought on “Hàm CODE – Hàm trả về mã dạng số cho ký tự đầu tiên.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *