Cách lặp lại tiêu đề trong excel 2007, 2010, 2013

Cách lặp lại tiêu đề trong excel 2007, 2010, 2013

Trong trường hợp các bạn muốn in một danh sách dài gồm nhiều trang trong excel mà muốn lặp lại tiêu đề ở từng trang cho dễ nhìn thì làm theo các bước sau.

Bước 1: Bạn mở file excel chứa danh sách cần in –> Tiếp theo trong thẻ Page layout chọn Print Titles

pic1

Bước 2: Khi nhấn Print Titles thì một hộp thoại khác hiện ra như bên dưới, Nếu muốn lặp lại tiêu đề theo dòng thì bạn chọn Rows to repeat at top. Nếu muốn lặp lại tiêu đề theo cột thì bạn chọn Colums to repeat at left.

pic2

Bước 3: Tôi ví dụ sẽ lặp lại tiêu đề cho dòng, bạn đặt chuột tại Rows to repeat at top –> sau đó chuyển sang bảng tính excel và bôi đen cả dòng tiêu đề cần lặp lại.

pic3

Bước 4: Nếu bạn muốn xem lại thì chọn Print Preview.

pic4

pic5

Sau đó nhấn Ok để hoàn tất.

 

Tobe continued

Hải đăng

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *