Cách đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi thành chữ in hoa – Hàm proper

Hàm Proper – Cách sử dụng hàm proper

I: Mô tả

Nếu bạn có một danh sách bản in tên các nhân viên trong phòng và bạn muốn nhập vào excel để có bảng ds bằng excel thì cách nhập nhanh nhất là cứ viết tên ở dạng thường ( không viết hoa chữ cái đầu tiên vì mỗi lần như vậy phải nhấn Shift + chữ cái rất mất thời gian) sau đó bạn dùng công thức Proper để chuyển các chữ cái đầu tiên trong họ tên thành chữ hoa cho toàn bộ là xong.

Hàm proper là hàm đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi thành chữ in hoa và đổi các ký tự còn lại thành chữ in thường

II: Cú pháp

=PROPER (text)

text là một chuỗi, hoặc một ô chứa chuỗi trong excel

III: Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 – Text là một chuỗi

=Proper(“nguyễn văn hải”) –> Kết quả trả về  Nguyễn Văn Hải

=Proper(“NGUYỄN VĂN HẢI”) –> kết quả trả về  Nguyễn Văn Hải  ( Các bạn thấy hàm chuyển ký tự đầu của họ tên thành chữ hoa và chuyển các ký tự còn lại thành chứ thường)

Ví dụ 2 – Text là một ô chứa chuỗi

Đề          : Chuyển họ và tên ở cột B thành dạng chữ cái đầu tiên của họ tên thành chữ hoa

Đáp án : Tại ô D2 nhập công thức sau

=PROPER(B2) -> Công thức trả về kết quả Nguyễn Văn Hải như hình bên dưới, copy xuống các dòng còn lại là xong.

pic1

Tobe continued

Hải đăng

 

 

One thought on “Cách đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi thành chữ in hoa – Hàm proper”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *