Các hàm ngày tháng

Nhóm hàm về tuần lễ.

Hàm Weekday – Cách sử dụng hàm weekday

Mô t:

Cho biết số thứ tự của một ngày trong tuần.

Cú pháp:

= WEEKDAY(serial_number , return_type)

serial_number: Biểu thức ngày tháng hoặc là một con số chỉ giá trị ngày tháng
return_type     : Chọn kiểu kết quả trả về

  • return_type = 1 (mặc định): Chủ Nhật là 1 (thứ Bảy là 7), nếu bạn không chọn return_type excel sẽ tự hiểu là 1.
  • return_type = 2: Thứ Hai là 1 (Chủ Nhật là 7)
  • return_type = 3: Thứ Hai là 0 (Chủ Nhật là 6)

Ví d minh ha:

pic3

 

Hàm Weeknum – Cách sử dụng hàm Weeknum

Mô t:

Cho biết số thứ tự của tuần trong năm của một ngày cụ thể.

Cú pháp:

= WEEKNUM(serial_number , return_type)

serial_number: Biểu thức ngày tháng hoặc là một con số chỉ giá trị ngày tháng

return_type     : Chọn kiểu trả về (tùy thuộc vào cách chọn ngày đầu tiên trong tuần)

  • return_type= 1 (mặc định): Chủ Nhật là ngày đầu tuần
  • return_type= 2: Thứ Hai là ngày đầu tuần

Ví d minh ha:

Ví dụ: Thử xem ngày Phụ nữ Việt Nam là tuần thứ bao nhiêu trong năm .

pic4

Trong trường hợp này dù chọn return_type  là 1 hoặc 2 thì kết quả giống nhau.

 

Tobe continued

Hải đăng

 

2 thoughts on “Các hàm ngày tháng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *